STERK werkt MVO

STERK is zo’n organisatie die streeft naar groei en innovatie op een manier die goed is voor mens, maatschappij en milieu. Hoe we dat doen zetten we hieronder graag uiteen.

DEFINITIE MVO

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Mens

Een van onze doelen is om mensen aan werk te zetten door werkgelegenheid te creëren. Hard werken wordt bij ons goed beloont. Daarnaast bieden we onze mensen doorgroei mogelijkheden aan in de vorm van cursussen, trainingen en zelfs opleidingen.

Maatschappij

Onze manier van werken is erop gericht om mensen op een laagdrempelige manier werkervaring op te laten doen. We bieden begeleiding en ondersteuning waar nodig, met als doel om zoveel mogelijk mensen door te laten stromen naar een passende, duurzame en zo mogelijk betaalde werkplek bij een ander bedrijf.

Milieu

Ons motto is werk maken door hergebruik. Dit bereiken we door gebruikte spullen een tweede leven te geven. Alle gebruikte spullen die wij dagelijks verzamelen voeren we op een verantwoorde manier af door ten eerste te kijken of iets nog bruikbaar of te verkopen is. Hierdoor 'redden' wij tot wel 40% van al goederen die wij ophalen.